maanantai 2. marraskuuta 2009

Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia

ILO OPPIA! -kansalaisopistoverkoston strategia täydentyi TVT-strategialla 28.9.2009:

Vapaan sivistystyön tehtävänä on vastata muuttuviin koulutustarpeisiin sekä vahvistaa toiminnallaan yhteiskunnan eheyttä, aktiivista kansalaisuutta sekä elinikäisen oppimisen edellytyksiä. ILO OPPIA! -verkoston TVT-strategian tarkoituksena on vastata opistoverkostossa ja sitä ympäröivässä yhteiskunnassa tapahtuviin muutoksiin ja toimia suunnitteluvälineenä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön sekä koulutusten suunnittelussa ja toteutuksessa. TVT-strategian avulla pyritään kehittämään opetus- ja muun henkilöstön osaamista ja sen myötä parantamaan opetuksen laatua ja elinikäisen oppimisen edellytyksiä eli siis edistämään tehokasta oppimista. Pitkän tähtäimen tavoitteena on toimintakulttuurin uudistaminen luomalla oppimiskäytäntöjä ja -tapoja, jotka vastaavat nyky-yhteiskunnassa tapahtuvia muutoksia.

Linkki: TVT-strategia 2009-2012

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti