maanantai 26. lokakuuta 2009

Kielitaituri yhteisöllisissä oppimisympäristöissä

Kesällä 2009 ILO OPPIA! -kansalaisopistoverkosto sai Opetushallitukselta erityisavustuksen tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävien oppimisympäristöjen kehittämiseen. Tavoitteena on tieto- ja viestintätekniikan avulla tuotettavien toimintapojen, mallien, palveluiden ja opetuskäytön kehittäminen sekä uusien, innovatiivisten opetusmenetelmien levittäminen ja verkostomaisen toimintatavan kehittäminen.
'Kielitaituri yhteisöllisissä oppimisympäristöissä'
on jatkohanke Kielitaituri uusissa oppimisympäristöissä -hankkeelle. Jatkohankkeessa kielten opiskelijoiden ja opettajien yhteisöllisyyttä ja verkostoitumista pyritään tukemaan mm. tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä tehostamalla ja tietoverkoissa tapahtuvaa vuorovaikutteisuutta (esim. sosiaalisen median välineet) lisäämällä.

Käytännön toimenpiteinä jatkokehitetään ja tehostetaan mm. jo käytössä olevien verkkotyövälineiden opetuskäyttöä (mm. Moodle, Skype, Ning.com, Wiki), rakennetaan uusia työvälineitä kielten opetukseen (mm. uudet oppimisaihiot, Second Life) ja pyritään kehittämään edelleen kieletenopettajien tieto- ja viestintätekniikkalähtöisten opetusmenetelmien hallintaa kielten opetukseen soveltuvien koulutusmoduulien avulla. Jatkohankkeessa tullaan kiinnittämään huomiota myös opetushenkilökunnan verkkopedogogiseen osaamiseen. Lisäksi hankkeella laajennetaan kielipohjaa (englanti, ruotsi) käsittämään yhä useampia kieliä (saksa, ranska, venäjä, espanja, italia, portugali).

Hankkeen tuloksena syntyvät tuotokset pyritään toteuttamaan yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa (mm. kirjastot, muut hankkeet) ja tuloksista tiedotetaan mahdollisimman laajalti tuotosten tehokkaan hyödyntämisen mahdollistamiseksi.

Linkki: Kielitaituri yhteisöllisissä oppimisympäristöissä

Kielitaituri uusissa oppimisympäristöissä

'Kielitaituri uusissa oppimisympäristöissä' on Opetushallituksen rahoittama hanke, jonka tavoitteena on lisätä uusien oppimisympäristöjen käyttöä kansalais- ja työväenopistojen englannin ja ruotsin kielten opetuksessa.